Logotyp för Dagens Nyheter

Dagens Nyheter

Riksnyheter · Stockholm, Sweden

Allmänna Riktlinjer

Produktionsråd
Annonsmaterial för tryck i papperstidningen:
Alla färger skall vara i CMYK.
 • Bilder i färg skall CMYK-separeras med hjälp av ISOnewspaper26v5.icc
 • PDF-fil med inkluderade typsnitt.
 • Alla bilder skall ha en upplösning på 200 dpi/100 lpi.
 • Logotyper skall helst vara vektoriserade för bästa resultat.
 • Total färgmängd max 230%
 • Filen skall döpas med ”Företagsnamn_datum.pdf”
 • Inga specialtecken i filnamnet.
 • Satsytan skall överensstämma med bokad storlek
 • Inga skrivarmärken (pass/skärmärken
 • PDF/X-4 tillåter RGB och dekorfärger, standarden är alltså ingen garanti för att otillåtna färgrymder inkluderas.
 • För att pdf-filen skall bli bra i tryck rekommenderar vi att annonsmaterial produceras i Indesign (ej Photoshop, Word etc)
 • ICC-profil DN Lördag (glossy)

 • Stopptider
 • Bokningsstopp: Två vardagar innan införande kl 12.00
 • Delmaterial stopp: Två vardagar innan införande kl 12.00
 • Färdigt Material: Två vardagar innan införande kl 16.00
 • Avvikande stopptider Kulturdelen: för annonser med publiceringsdag söndag gäller bokning senast måndag kl 12 och material senast torsdag kl 16.

 • Helgdagar och tidningsfria dagar Vid t.ex. jul och påsk, gäller speciella boknings- och materialstopptider. Kontakta din ordinarie säljare för information.

 • Med Detaljhandel avses försäljning i butik av transportabla varor till privathushåll eller privatpersoner.

Lokal detaljhandel Detaljhandelsprislistan skall tillämpas för lokala detaljhandelsannonsörer i Storstockholm med utbudsannonsering och då annonsens avsändare är ett detaljhandelsföretag med hänvisning enbart till butiksadress/er inom Mälardalen (AR 01 Stockholm/Södertälje, AR 02 Norrtälje, AR 04 Uppsala, AR 07 Strängnäs och Eskilstuna, AR 15 Örebro, AR 18 Västerås). Tillämpas även för kommuner, landsting och lokala idrottsföreningar med annonsering som endast riktar sig till läsare i Storstockholm. Avsändare med adress skall anges i annonsen.

Riksdetaljhandel Märkesvaruprislistan skall tilllämpas för riksdetaljhandelsannonsörer då annonsavsändare innehåller adress/telefonnummer utanför Storstockholm eller riktar sig till andra än privatpersoner. Gäller även postorderföretag.

Annonsgranskning Dagens Nyheter förbehåller sig rätten att avböja annons i såväl tidningen som inom Dagens Nyheters elektroniska nättjänster. Dagens Nyheter förbehåller sig rätt att avböja annonser som uppmanar till annonsering i andra medier. Detta gäller annonser i tidningen samt fasta annonsplaceringar inom våra nättjänster som konkurrerar med de berörda nättjänsternas eller tidningsbilagornas ämnesområde. Textliknande annons kan avböjas eller förses med annonsmarkering enligt gällande regler i TU:s regler för reklam- identifiering i dagstidningar.

Reklamationer Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom 2 arbetsdagar från införingsdagen. Reklamationer av fakturor inom 8 arbetsdagar från fakturadatum.

Felaktiga annonser Tidningens ansvar för fel i annons ställs i proportion till felet, dock högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras ej.

Priser och villkor DN förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar och ändringar av villkor. Priserna är inklusive reklamskatt och exklusive moms om inget annat anges.

Förmedlade annonser Skriftliga order erfordas. Den i branschavtal reglerade förmedlingsersättningen till godkända annonsförmedlare avskaffades 1998-12-31 i enlighet med Konkurrensverkets beslut och Policydokumentet av 1998-05-18 mellan Annonsörsföreningen, medierna och förmedlingsbyråerna (GAF). Priset till förmedlingskunder förhandlas from 1999-01-01 direkt med annonsören eller dennes ombud och regleras i gällande annonsprislista.

Betalningsvillkor 14 dagar från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagstadgad avgift. För annonsör via kommissionär regleras betalningsvillkoren i undertecknat samarbetsavtal. Detta i enlighet med det policydokument som branschens aktörer enats kring 1998-05-18.

Annonsbokning och materiallämning

Textsidesannonsering
Annonsbokning DN Generellt senast kl 12.00 två vardagar före införingsdag. Vid avbokning därefter debiteras 50% av annonskostnaden.

Annonsbokning DN Lördagsmagasinet Generellt senast kl 16.00 nio vardagar före införingsdag. Vid avbokning därefter debiteras 50% av annonskostnaden.
Obligatoriska uppgifter vid bokning är: 1. Faktureringsuppgifter/eventuellt kundnummer 2. Placering 3. Storlek 4. Införingsdag 5. Rubrik 6. Namn och telefonnummer till den som gör materialet

Materialinlämning DN Senast kl 16.00 två vardagar före införingsdag. Allt material, både färdigt & delmaterial ska skickas in via våra automatiska länkar. Kontakta din säljare för mer info.
Om ni av någon anledning inte kommer åt våra automatiska länkar så kan man vid specifika fall använda länk nedan.
Skicka in ditt annonsmaterial här:

Materialinlämning DN Lördagsmagasinet Senast kl 14.00 sju vardagar före införingsdag. Allt material, både färdigt & delmaterial ska skickas in via våra automatiska länkar. Kontakta din säljare för mer info.
Om ni av någon anledning inte kommer åt våra automatiska länkar så kan man vid specifika fall använda länk nedan.
Skicka in ditt annonsmaterial här:

Innan ett färdigt material levereras måste annonsen bokas. Detta görs med din säljare.

Med färdigt material menas ett annonsmaterial som produceras i enlighet med Tidningsutgivarnas ”Specifikation digitalt material” (går att hämta på TU:s hemsida: www.dagspress.se).

Reklamationer Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom 2 arbetsdagar från införingsdagen. Reklamationer av fakturor inom 8 arbetsdagar från fakturadatum.

Felaktiga annonser Tidningens ansvar för fel i annons ställs i proportion till felet, dock högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras ej.

Priser och villkor DN förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar och ändringar av villkor. Priserna är inklusive reklamskatt och exklusive moms om inget annat anges.

Förmedlade annonser Skriftliga order erfordas. Den i branschavtal reglerade förmedlingsersättningen till godkända annonsförmedlare avskaffades 1998-12-31 i enlighet med Konkurrensverkets beslut och Policydokumentet av 1998-05-18 mellan Annonsörsföreningen, medierna och förmedlingsbyråerna (GAF). Priset till förmedlingskunder förhandlas from 1999-01-01 direkt med annonsören eller dennes ombud och regleras i gällande annonsprislista.

DN:s spridningsområden

Se karta över DN:s spridningsområden här

Alkoholannonser

Detaljerad information om checklista vis publicering av alkoholannonser

Checklistan gäller för alla annonser som DN tar in oavsett var annonsen publiceras.

Generell regel
Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.

Läkemedelsannonser

Information om läkemedelsannonser - Vad gäller för marknadsföring av läkemedel, receptbelagda, receptfria samt naturläkemedel:Klicka på -knappen bredvid produkter för att skapa en förfrågan